Phùng, A. T., Nguyễn , H. H., & Nguyễn Thái, Q. A. (2024). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH . Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 186-196. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.636