Vũ, V. Đại, & Đoàn, L. A. (2024). ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 312-321. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.634