Nguyễn, T. H., Dương, H. H., Lê Đình, T., Nguyễn, T. S., & Phạm, T. K. L. (2024). KHẢO SÁT NGUY CƠ TÉ NGÃ CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 283-291. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.633