Vũ, T. S., Vũ, N. H., Hoàng, V. T., Bùi Đăng, T. A., Lã Thị, H. G., Bùi, K. L., Nguyễn, T. M., & Nguyễn, X. K. (2024). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 20-34. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.621