Nguyễn, H. T., Lê, H. Y., Chan, K., & Phạm, N. T. (2024). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 197-204. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.614