Ngô, G. K., Nguyễn, T. H., & Nguyễn, V. T. (2024). BIẾN CHỨNG RÒ MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 402-412. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.612