Tạ, B. T. (2024). CẬP NHẬT VAI TRÒ NỘI SOI PHẾ QUẢN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 11-19. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.603