Nguyễn, T. K., CAO, T. B. H., & Vũ, T. T. N. (2024). ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI INTERLEUKIN-6 VÀ INTERLEUKIN-10 SAU GÂY MÊ KHÔNG OPIOID TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 380-387. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.600