Nguyễn, T. H., Trần, V. S., & Hoàng, H. (2024). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 504-514. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.590