Võ, V. H., & Bùi, M. D. (2024). PHỐI HỢP MIDAZOLAM VỚI PROPOFOL ĐỂ KHỞI MÊ VÀ ĐẶT MASK THANH QUẢN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 494-503. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.589