Nguyễn, T. N., Trần, Q. T., Nguyễn, M. H., & Nguyễn, C. D. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DUPUYTREN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 370-379. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.587