Ngô, L. H. G. (2024). KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 55-65. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.572