Trần, T. H. N., Giáp, T. T., & Đinh, A. T. (2024). DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 145-154. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.568