Nguyễn, M. A., & Phan, H. N. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 194-203. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.566