Trịnh, T. Q., Trương, T. Á., & Huỳnh, M. Đ. (2024). ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 17-24. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.558