Viet Nguyen, D., Cao Hồng, P., & Dương Hồng, T. (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT HỚT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 119-127. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.550