Nguyễn, T. V. P., & Hồ, N. K. P. (2024). NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 5-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.543