Hoàng, T. T., Lưu, T. P., Đoàn, V. Q. H., & Vũ, T. D. T. (2024). HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 67-82. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.535