Nguyễn, Q. Đạt, Bùi, V. G., & Tống, N. T. (2024). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 57-66. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.523