Nguyễn, T. K. ., Nguyễn, Q. H., Trần, Q. V., Lê, Đăng M. ., Nguyễn, Đắc K., & Phạm, V. C. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 46-56. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.520