Vũ, M. Đức, Mai, T. T., & Trương, V. T. (2024). BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), 104-118. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.518