Nguyễn, T. H. H., Nguyễn, B. T., Trần, D. C., Nguyễn, N. S., Phạm, Q. A., & Nguyễn, T. T. (2023). ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 26-36. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.472