Hồ, C. T., Inkhamphanh , B., & Nguyễn, H. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE . Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 72-81. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.454