Kiều, V. K., Nguyễn, V. Đức, & Đặng, P. Đức. (2023). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH . Tạp Chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 82-90. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.452