Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. H. Q., Lê, Q. Đ., Lưu, A. T., Phạm, V. H., Nguyễn, S. T., & Bùi, T. T. T. (2023). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), 62-71. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.448