Bùi, Đ. T., Nguyễn, H. C., Nguyễn, M. T., Nguyễn, C. T., Trịnh, Đ. L., & Kiều, T. P. L. (2024). THAY ĐỔI LÂM SÀNG, CHỨC NĂNG PHỔI VÀ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP KHÍ DUNG DỊCH NỔI TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ NGƯỜI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 116-127. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.436