Trần, V. C., Lưu Văn, L. ., & Cao Hong, P. (2023). TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), 78-86. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.403