Cao, T. A., & Lê, H. (2023). KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), 32-39. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.394