Nguyễn, T. P., Phạm, V. Đ., & Võ, V. H. (2023). HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), 87-97. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.384