Lê, Q. Đạo, Vũ, M. D., Nguyễn, B. N., & LÊ, V. A. (2023). BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. Tạp Chí Y Dược học quân sự, 48(6), 98-104. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.378