Ngô, T. H., Đặng, T. L., Nguyễn, T. H. H., & Cấn, V. M. (2023). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T. Tạp Chí Y Dược học quân sự, 48(6). https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.376