Trần, B. Đại. (2023). ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Tạp Chí Y Dược học quân sự, 48(6), 5-15. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.370