LÊ, V. A., Vũ, M. D., & Nguyễn, S. T. (2023). ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), 58-69. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.368