Vibounmy, K., Nguyễn, T. K., Hà, T. Đông, & Lê, V. T. (2023). NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp Chí Y Dược học quân sự, 48(6), 70-77. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.359