Vũ . N. Định, Nguyễn T. H., & Trần D. H. (2023). THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. Tạp Chí Y Dược học quân sự, 48(6), 105-113. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.341