1.
Tạ VL, Lê TD, Nguyễn DH. U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY. jmpm. 2024;49:66-77. doi:10.56535/jmpm.v49.798