1.
Trịnh ĐH, Phan HG, Nguyễn HH, và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG. jmpm. 2024;49:144-152. doi:10.56535/jmpm.v49.791