1.
Phan AT, Lê TTB, lê TT, Hoàng XC. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105. jmpm. 2024;49(5):164-171. doi:10.56535/jmpm.v49i5.744