1.
Đào NH, Lê TVT, Hoàng VS. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI XỬ TRÍ KHỐI U BUỒNG TRỨNG XOẮN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2024;49(2):487-493. doi:10.56535/jmpm.v49i2.697