1.
Hà MH, Lê ĐT, Lê VQ. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG. jmpm. 2024;49(5):108-115. doi:10.56535/jmpm.v49i5.678