1.
Quản TN, Nghiêm Đức T, Nguyễn QT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT. jmpm. 2024;49(2):468-477. doi:10.56535/jmpm.v49i2.669