1.
Vũ HH, Nguyễn VT, Lương VN. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ. jmpm. 2024;49(5):155-163. doi:10.56535/jmpm.v49i5.663