1.
Lê VA, Hồ HP, Phạm MC, Nguyễn VN, Nguyễn TA, Trần VT. KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN . jmpm. 2024;49(2):97-108. doi:10.56535/jmpm.v49i2.651