1.
Trần A Đức, Nguyễn HK, Nguyễn TB. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH NHÂN MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH DO CHẤN THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2024;49(2):432-440. doi:10.56535/jmpm.v49i2.650