1.
Vũ TS, Vũ NH, Hoàng VT, Bùi Đăng TA, Lã Thị HG, Bùi KL, Nguyễn TM, Nguyễn XK. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA. jmpm. 2024;49(2):20-34. doi:10.56535/jmpm.v49i2.621