1.
Ngô GK, Nguyễn TH, Nguyễn VT. BIẾN CHỨNG RÒ MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. jmpm. 2024;49(2):402-412. doi:10.56535/jmpm.v49i2.612