1.
Phan BN, Đinh TH, Lê VT. NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI. jmpm. 2024;49(2):274-282. doi:10.56535/jmpm.v49i2.601