1.
Võ VH, Bùi MD. PHỐI HỢP MIDAZOLAM VỚI PROPOFOL ĐỂ KHỞI MÊ VÀ ĐẶT MASK THANH QUẢN. jmpm. 2024;49(2):494-503. doi:10.56535/jmpm.v49i2.589