1.
Vibounmy K, Savengxay D, Khonevilay K, Pan P, Phimmasone P, Vongmyxay I, Sonephay L, Vũ N Định, Nguyễn VN, Buasing I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO. jmpm. 2024;49(2):449-456. doi:10.56535/jmpm.v49i2.580