1.
Hà VQ, Nguyễn TV, Trần HY, Văn ĐT, Lưu QT, Dương HQ. PHÁT HIỆN MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM ĐA KHÁNG PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI BỆNH NHIỄM TRÙNG Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2023. jmpm. 2024;49(3):124-134. doi:10.56535/jmpm.v49i3.575